Політика конфіденційності і захисту персональних даних

Ця Політика встановлює порядок здійснення Товариство з обмеженою відповідальністю "Статус-Харків" (далі – Компанія) обробки персональних даних, що надаються клієнтами, які використовують сайт https://status-kharkiv.com і його окремі сервіси для отримання або надання послуг (далі – Користувачі і Сайт відповідно). Політика визначає види персональних даних, що збираються, мету використання таких персональних даних, взаємодію Компанії з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також контактну інформацію для користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та поводження з будь-якими питаннями, які можуть виникнути щодо практики захисту персональних даних.
Компанія з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, котрі відвідали Сайт https://status-centr.com , а також тих, хто користується наданими Сайтом сервісами; у зв'язку з чим, Компанія прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей або сукупності відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Сайту для кожного користувача.Текст Політики доступний Користувачам у мережі Інтернет за адресою https://status-kharkiv.com/privacy-policy . У разі незгоди з умовами Політики Користувач повинен негайно припинити будь-яке використання Сайту.
1. Термінологія та скорочення
Термінологія, яка використовується в цій Політиці, означає таке:1.1. Персональні дані - Будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певної або визначеної фізичної особи (суб'єкта персональних даних).1.2. Компанія - Товариство з обмеженою відповідальністю "Статус-Харків", реєстрація за адресою: вул. Тобольська, б.42, Харків, 610721.3. Обробка персональних даних - Будь-яка дія або сукупність дій, що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.1.4. Автоматизована обробка персональних даних - Обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки. Незважаючи на це, автоматизована обробка персональних даних не містить системи автоматичної обробки, в тому числі профілювання, яка створює правові наслідки стосовно Користувача, або які подібним чином істотно впливають на Користувача.1.5. Поширення персональних даних - Дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб.1.6. Надання персональних даних - Дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або визначеному колу осіб.1.7. Блокування персональних даних - Тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, коли обробка необхідна для уточнення персональних даних).1.8. Використання персональних даних - Дії (операції) з персональними даними, що здійснюються Компанією з метою прийняття рішень чи вчинення інших дій, що породжують юридичні наслідки щодо суб'єкта персональних даних чи інших осіб або іншим чином зачіпають права і свободи суб'єкта персональних даних або інших осіб.1.9. Знеособлення персональних даних - дії, в результаті яких стає неможливим без використання додаткової інформації визначити приналежність персональних даних конкретному суб'єкту персональних даних.1.10. Знищення персональних даних - Дії, в результаті яких стає неможливим відновити зміст персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) в результаті яких знищуються матеріальні носії персональних даних.1.11. Онлайн-програма - Освітня програма, навчання за якою проводиться виключно з використанням дистанційних технологій на Онлайн-платформі Компанії, доступній за адресою: https://status-kharkiv.com.1.12. Безкоштовне заняття - Аудіовізуальний матеріал (вебінар), доступ до якого, а також до всіх матеріалами якого, надається Компанією безкоштовно для всіх користувачів, що зареєструвалися для участі в такому вебінарі. Компанія проводить безкоштовні заняття для всіх зацікавлених користувачів. Безкоштовне заняття не є повністю або частково освітньою програмою.1.13. Користувацька угода - Угода, розміщена в мережі Інтернет за адресою https://status-kharkiv.com/offerta , що є пропозицією Компанії укласти угоду з будь-якою третьою особою, яка використовує Сайт на умовах, передбачених для користувача Користувацькою угодою.1.14. Сайт - Сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото і відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою https://status-kharkiv.com.1.15. Файли cookie - Дані, які автоматично передаються Компанії в процесі використання Сайту з допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, географічне розташування, інформація про браузер і вигляд операційної системи пристрою Користувача, технічні характеристики устаткування і програмного забезпечення, що використовуються Користувачем, дата і час доступу до Сайту. Файли cookie можуть бути вічними (вони називаються постійними файлами cookie) і зберігатися в комп'ютері, поки користувач їх не видалить, або тимчасовими (такі файли cookie називаються сесійними), тобто вони зберігаються тільки до закриття браузера. Крім того, файли cookie діляться на основні (вони встановлюються безпосередньо відвідуваним Сайтом) і сторонні (встановлюються іншими сайтами).1.16. “IP-адреса” — це числове позначення, що використовується комп'ютерами в мережі для ідентифікації комп'ютера при кожному вході в Інтернет.
2. Згода Користувача на обробку персональних даних Компанією
2.1. Користувач приймає умови Політики і дає Компанії інформовану і усвідомлену згоду на обробку своїх персональних даних на умовах, передбачених Політикою і Законом:2.1.1. Під час реєстрації на Сайті - для персональних даних, які Користувач надає Компанії:• шляхом заповнення форми для реєстрації, розташованої в мережі Інтернет, вважається, що Користувач дав згоду на обробку своїх персональних даних, коли він поставив галочку в полі “Я Приймаю умови Договору-оферти і погоджуюсь з політикою обробки персональних даних” в момент натиснення кнопки “Зареєструватися”;• шляхом авторизації з використанням персональних даних, вказаних Користувачем в соціальних мережах або електронних сервісах. Вважається, що Користувач дав згоду на обробку своїх персональних даних в момент натиснення кнопки, що відображує обрану для авторизації соціальну мережу або електронний сервіс.Натискаючи зазначену кнопку, Користувач дає згоду на передачу Компанії всіх персональних даних, які були зроблені ним загальнодоступними шляхом зазначення в профілі відповідної соціальної мережі або електронного сервісу.2.1.2. При заповненні форми зворотного зв'язку - для персональних даних, які Користувач надає Компанії при заповненні форми зворотного зв'язку в мережі Інтернет на Сайті і електронних сервісах (Google і т.д.). Користувач вважається котра надала згоду на обробку своїх персональних даних, внесених в поля форми зворотного зв'язку, в момент натискання кнопки, яка підтверджує відправку заявки (кнопки можуть називатися "Відправити", "Залишити заявку" та іншим аналогічним чином).2.1.3. При оформленні підписки на отримання інформаційних та новинних матеріалів від Компанії - шляхом заповнення форми для оформлення підписки на розсилку, розташованої в мережі Інтернет. Форма для оформлення підписки стає доступною після проходження процедури реєстрації. Вважається, що Користувач надав згоду на обробку своїх персональних даних, коли проставив галочки в полі "Цим даю згоду на обробку персональних даних" в момент натискання кнопки "Підписатися ".2.1.4. Запис на навчання за Онлайн-програмою шляхом заповнення полів заявки для оформлення запису на навчання, розташованій в мережі Інтернет. Вважається, що користувач надав згоду на обробку своїх персональних даних, коли проставив галочки в формі "Запис на навчання" в момент натискання кнопки "Записатися".2.1.5. Під час відправлення скан-копії заповненої форми згоди на обробку персональних даних електронною поштою - для персональних даних, які Користувач надає Компанії для отримання на Сайті освітніх послуг за програмою додаткової професійної освіти. Вважається, що Користувач надав згоду на обробку своїх персональних даних в момент відправки скан-копії згоди за адресою електронної пошти з доменним ім'ям @status-centr.com.2.1.7. Запис на Безкоштовне заняття - шляхом заповнення полів заявки для оформлення запису, розташованої в мережі Інтернет. Вважається, що користувач надав згоду на обробку своїх персональних даних, коли проставив галочку в формі "Запис на навчання" в момент натискання кнопки "Записатися".2.1.8. Під час будь-якого використання Сайту - для персональних даних, які автоматично передаються Компанії в процесі використання Сайту за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення. Вважається, що користувач надав згоду на обробку своїх персональних даних, коли почав використовувати Сайт.2.2. Згода Користувача на обробку Компанією його персональних даних діє з дня надання згоди на їх обробку (п. 2.1. Політики), і протягом терміну, необхідного для досягнення цілей обробки персональних даних (розділ 5 Політики).2.3. Користувач має право відкликати згоду на обробку персональних даних у формі і порядку, передбаченому в розділі 9 Політики.
3. Згода надання персональних даних Користувачем
Компанія виходить з того, що при наданні персональних даних на Сайті Користувач:3.1. Підтверджує, що володіє всіма необхідними правами, що дозволяють йому купувати для себе цивільні права і самостійно їх здійснювати, а також здатен своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність в разі їх невиконання;3.2. Вказує достовірну інформацію про себе в обсягах, необхідних для використання Сайту, і підтримує надані персональні дані в актуальному стані.3.3. Ознайомлений з цією Політикою, висловлює свою інформовану і усвідомлену згоду з нею.
4. Персональні дані, оброблювані Компанією
4.1. До персональних даних Користувача, оброблюваних Компанією, належать:• прізвище, ім/'я, по-батькові;• номер мобільного телефону;• адреса електронної пошти;• дані акаунтів в соціальних мережах і електронних сервісах (посилання на профілі Користувача у ВКонтакте, Facebook, Linkedin, Skype, Google, Twitter і т. д.);• зображення;• місце роботи;• країна, місто;• дата народження;• професія;• дані про досвід роботи та посаду;• IP-адреса;• параметри і налаштування інтернет-браузерів (User-agent).4.2. Компанія захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи («піксель»):• IP-адреса;• інформація про браузер (чи іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);• час доступу;• адреса сторінки, на якій розміщений рекламний блок;• реферер (адреса попередньої сторінки).4.3. Компанія не збирає будь-яку інформацію, щодо обробки якої законодавством встановлено певні вимоги, як то інформацію про расове або етнічне походження, про політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання у скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також дані, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.4.4. Компанія збирає дані про статистику відвідування сайту. Відомості можуть містити інформацію про з'єднання, трафік, браузер користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет і перебування на Сайті.
5. Цілі обробки персональних даних
Компанія обробляє персональні дані користувачів виключно для таких цілей:5.1. Реєстрація Користувача Компанією на Сайті, надання Користувачеві можливості отримати доступ до обраного Заходу та Сертифікату про його проходження..5.2. Встановлення і підтримка зв'язку між Користувачем та Компанією, консультування з питань надання послуг, надання клієнтської і технічної підтримки у разі виникненні проблем, пов'язаних з отриманням доступу до Заходу.5.3. Виконання Компанією зобов'язань перед Користувачем, який записався на навчання за Онлайн-програмою на Безкоштовне заняття за угодами з Компанією.5.4. Надсилання Компанією на адресу електронної пошти Користувача повідомлень рекламного характеру; таргетування рекламних матеріалів.5.5. Поліпшення якості обслуговування користувачів і модернізація Сайту Компанії шляхом обробки запитів і заявок від Користувача.5.6. Статистичні та інші дослідження на основі знеособленої інформації, наданої Користувачем.5.7. Розміщення на Онлайн-платформі Компанії, доступній за адресою: https://status-kharkiv.com, в офіційних групах соціальних мереж та інших спільнотах Компанії в мережі Інтернет, інших рекламних та інформаційних джерелах, в цілях, не пов/'язаних зі встановленням особистості Користувача:• відеоматеріалів, отриманих в процесі надання послуг;• залишених Користувачем відгуків про послуги, що надаються Компанією.
Щодо соціальної мережі Facebook: Facebook не пропонує окрему угоду про обробку даних для будь-яких продуктів. Якщо Facebook займається обробкою даних від імені клієнтів, умови продуктів Facebook відповідають вимогам угоди про обробку даних. Для більшого контексту Facebook склав проєкт доповнень до обробки даних, щоб чітко відстежувати необхідні положення, викладені в статті 28 (3) GDPR, яка регулює угоди про обробку даних. Серед ключових функцій, де Facebook виступає в якості обробника даних для рекламодавців і обробляє дані користувачів з ЄС, додаток про обробку даних (1) обмежує обробку даних Facebook, крім випадків, коли це зазначено рекламодавцем (відповідно до застосовних умовами продукту); (2) Вимагає від Facebook прийняття відповідних технічних і організаційних заходів для захисту особистих даних; (3) Накладає на Facebook зобов'язання з надання допомоги рекламодавцям у виконанні власних зобов'язань рекламодавця стосовно GDPR в ролі контролера даних. Відповідні терміни можна знайти тут:Facebook Business Tools TermsCustom Audience TermData Processing Terms.
За користувачем залишається право відмовитися від розсилки. Тоді його ім'я та електронну адресу буде автоматично видалено з бази даних.
7. Обробка персональних даних
Персональні дані обробляються з використанням автоматизованих систем, за винятком випадків, коли неавтоматизована обробка персональних даних необхідна в зв'язку з виконанням вимог законодавства.7.1. Обробка персональних даних Користувача включає вчинення Компанією наступних дій: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення.7.2. Збір персональних даних Користувача здійснюється у випадках, зазначених в п. 2.1 Політики.7.3. Поширення персональних даних може здійснюватися Компанією виключно у таких випадках:7.3.1. З метою розміщення відгуків про послуги, що надаються Компанією, залишених Користувачами, в різних джерелах інформації.7.3.2. З метою розміщення відеоматеріалів, отриманих в процесі надання послуг, в різних джерелах інформації.7.4. Компанія має право здійснювати передачу персональних даних третім особам (Процесорам Компанії) з дотриманням наступних умов:• Третя особа забезпечує конфіденційність персональних даних при їх обробці і використанні; зобов'язується не розкривати іншим особам, а також не поширювати персональні дані користувачів без їх згоди.• Третя особа гарантує дотримання наступних заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних під час їх обробки: використання засобів захисту інформації; виявлення і фіксація фактів несанкціонованого доступу до персональних даних та вжиття заходів з відновлення персональних даних; обмеження доступу до персональних даних; реєстрація та облік дій з персональними даними; контроль і оцінка ефективності застосовуваних заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних.7.5. Знищення персональних даних здійснюється Компанією в наступних випадках:• надходження від Користувача відкликання згоди на обробку персональних даних;• отримання від Користувача вимоги про знищення персональних даних.Компанія не передає персональні дані третім особам, крім випадків, коли таке передавання є вимогою законодавства, на прохання суб'єкта персональних даних або в інших випадках, викладених у цій Політиці. Компанія розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід'ємним змістом, в тому числі особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, і тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми Компанії.
8. Захист персональних даних
Компанія приймає необхідні і достатні правові, організаційні та технічні заходи для захисту інформації, що надається Користувачами, від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб. Однак, незважаючи на всі зусилля, Компанія не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають за межами регулювання Компанії.Компанія надає доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим співробітникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації і даних відповідно до вимог Компанії.На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході за посиланням на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти не поширюватиметься. У зв'язку з цим Компанія рекомендує ознайомитися з політикою в сфері конфіденційності і персональних даних кожного сайту перед тим, як передавати персональні дані, за якими Ви можете бути ідентифіковані. Більше читайте тут
9. Права Користувачів
Користувач має право:9.1. На свій розсуд надавати Компанії персональні дані для їх обробки на умовах, зазначених в Політиці. Водночас деякі персональні дані, що надаються, є необхідними для укладення Користувацької Угоди, і в разі їх ненадання укладання такої Угоди неможливе;9.2. Вимагати від Компанії уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачені законом заходи для захисту своїх прав;9.3. Отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;9.4. Пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;9.5. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних, в т.ч. подавати скаргу у наглядову установу;9.6. Для поновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, яка Вами надана Компанії згідно з цією Політикою, чи в разі наявності будь-яких зауважень, побажань чи претензій щодо Ваших персональних даних, які обробляються Компанією, будь ласка, звертайтеся до Компанії електронною поштою .moc.rtnec-sutats%40ofni9.9. Направляти Компанії свої запити і вимоги, в тому числі щодо використання його персональних даних, а також відкликання згоди на обробку персональних даних. Звернення може бути направлено в письмовій формі за адресою Компанії (розділ 11 Політики); або електронною поштою (Документ повинен бути направлений з адреси електронної пошти Користувача, вказаної ним при реєстрації на Сайті або в договорі як уповноважену адресу електронної пошти), за адресою електронної пошти Компанії moc.rtnec-sutats%40ofni . Компанія розглядає Звернення Користувачів, надає на них відповідь і/або здійснює необхідні дії протягом 30 календарних днів з моменту отримання Звернення.9.10. Крім перерахованих в цій Політиці прав Користувач має можливість реалізувати будь-яке передбачене Законом право.
10. Зміна Політики
10.1. Компанія залишає за собою право періодично і без попереднього повідомлення користувача про це вносити зміни та доповнення, в тому числі при зміні вимог законодавства.На Користувачі лежить обов'язок кожного разу при використанні Сайту знайомитися з текстом Політики.10.2. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення у відповідному розділі сайту Компанії. Продовження використання Сайту або його сервісів після публікації нової редакції Політики означає прийняття Політики і її умов Користувачем. У разі незгоди з умовами Політики Користувач повинен негайно припинити використання Сайту і його сервісів.10.3. Просимо час від часу переглядати Політику для того, щоб бути в курсі будь-яких змін або доповнень.
11. Відомості про Компанію
ТОВ "Статус-Харків"код за ЄДРПОУ 32760388Юр.адреса Україна, вул. Тобольська, б.42, Харків, 61072
Адреса електронної пошти: moc.liamg%4011vokrahksutats