План освітніх заходів

 • Освітній захід «Вимоги МСФЗ до відображення операцій з необоротними активами: операції з основними засобами та нематеріальними активами»

  (освітній захід)

  Тетяна Іщенко

  лютий

  30 січня, 02,06,09,13,16 лютого 2024р.

  16:00 (18 год.)

 • Освітній захід «Корпоративне управління»

  (освітній захід)

  Оксана Параскева

  лютий

  08-09, 12-16, 19-21 лютого 2024р.

  10:00 (40 год.)

 • Освітній захід: «Вимоги МСФЗ до відображення операцій з фінансовими інструментами»

  (освітній захід)

  Наталія Остап’юк

  лютий

  20,23,27 лютого, 01 березня 2024р.

  16:00 (12 год.)

 • Освітній захід «Консолідовані фінансові звіти, інвестиції в спільну діяльність»

  (освітній захід)

  Наталія Остап’юк

  березень

  05,08,12,15,19,22 2024р.

  16:00 (24 год.)

 • Освітній захід «Аудиторська діяльність та її регулювання»

  (освітній захід)

  Валентина Рядська

  березень

  25, 28 березня 2024р.

  16:00 (6 год.)

 • Освітній захід «Облікова політика та інші питання, що враховуються для цілей фінансового звітування»

  (освітній захід)

  Тетяна ЗацерковнаВалентина Рядська

  березеньквітень

  26,29 березня, 02,05,09,12 квітня 2024р.

  16:00 (12 год.)

 • Освітній захід «Аудит як складова завдань з надання впевненості»

  (освітній захід)

  Валентина Рядська

  квітень

  01,04 квітня 2024р.

  16:00 (6 год.)

 • Освітній захід «Аудиторські процедури в ризик-орієнтованому аудиті»

  (освітній захід)

  Тетяна Іщенко

  квітеньтравень

  02,05,09,12,16,19,,26,29,30 квітня, 03 травня 2024р.

  (40 год.)

 • Освітній захід «Аудиторський ризик та суттєвість»

  (освітній захід)

  Валентина Рядська

  квітень

  08, 11 квітня 2024р.

  16:00 (6 год.)

 • Освітній захід «Організація та методика фунціонування аудиторського комітету»

  (освітній захід)

  Оксана Параскева

  квітеньтравень

  10, 11, 17, 18, 24 квітня, 01, 02, 06, 08, 16 травня 2024р.

  10:00 (40 год.)

 • Освітній захід «Вимоги МСФЗ до відображення орендних операцій»

  (освітній захід)

  Тетяна Зацерковна

  квітень

  23,26,30 квітня, 03 травня 2024р.

  16:00 (12 год.)

 • Освітній захід «Податкові перевірки: практика проведення, типові порушення, стратегії платника податків в процесі оскарження результатів податкової перевірки»

  (освітній захід)

  Катерина Проскура

  квітень

  22-23 квітня 2024р.

  11:00 (8 год.)

 • Освітній захід «Прийняття та планування завдання з аудиту»

  (освітній захід)

  Валентина Рядська

  квітеньтравень

  29 квітня, 02 травня 2024р.

  16:00 (6 год.)

 • Освітній захід «Аудиторські докази та процедури їх отримання»

  (освітній захід)

  Юлія Слободяник

  травень

  06,09,13,16 травня 2024р.

  16:00 (12 год.)

 • Освітній захід «Вимоги МСФЗ до відображення доходів від договорів з клієнтами»

  (освітній захід)

  Валентина Рядська

  травень

  07,10, 14,17 травня 2024р.

  16:00 (12 год.)

 • Освітній захід «Контрольовані іноземні компанії: їх ідентифікація та особливості оподаткування їх діяльності згідно з українським законодавством»

  (освітній захід)

  Катерина Проскура

  травень

  09 травня 2024р.

  11:00 (4 год.)

 • Освітній захід «Формування сприятливого емоційно-психологічний клімату в аудиторській компанії як складова політик досягнення мети якості»

  (освітній захід)

  Анжеліка Скидан

  квітень

  14-15 травня 2024р.

  11:00 (6 год.)

 • Освітній захід «Вимоги МСФЗ до відображення окремих активів та зобов’язань»

  (освітній захід)

  Рената Коршикова Наталія Остап’юк

  травень

  21,24,28,31 травня, 04,07 червня 2024р.

  16:00 (18 год.)

 • Освітній захід «Особливості отримання доказів в окремих сегментах аудиту»

  (освітній захід)

  Ірина Глушаченко
  Тетяна Зацерковна

  травень

  20,23,27,30 травня 2024р.

  16:00 (12 год.)

 • Освітній захід «Облік та оподаткування об’єктів інтелектуальної власності»

  (освітній захід)

  Катерина Проскура

  червень

  04-05 червня 2024р.

  11:00 (10 год.)

 • Освітній захід «Особливості виконання завдань та надання звітів в спеціалізованих сферах аудиту та консолідованої фінансової звітності»

  (освітній захід)

  Валентина Рядська

  червень

  17,20 червня 2024р.

  16:00 (6 год.)

 • Освітній захід «Управління якістю виконання завдань з надання впевненості та супутніх послуг»

  (освітній захід)

  Валентина Рядська

  червень

  24,27 червня 2024р.

  16:00 (6 год.)

 • Освітній захід «Оцінка ефективності інвестиційних проектів за міжнародними стандартами»

  (освітній захід)

  Зоряна Луцишин, Тетяна Фролова

  липень

  08-19 липня 2024р.

  11:00 (20 год.)

 • Освітній захід «Проведення огляду історичної фінансової звітності та огляду проміжної фінансової інформації. Вимоги законодавства щодо завдань з огляду та впливу на Звіт незалежного практикуючого фахівця та Звіт щодо огляду проміжної фінансової інформації»

  (освітній захід)

  Олена Ніколаєва

  липень

  25 липня 2024р.

  11:00 (4 год.)

 • Освітній захід «Корпоративне управління»

  (освітній захід)

  Оксана Параскева

  жовтень-грудень

  03,10,17,24,31 жовтня, 07,14,21,29 листопада,05 грудня 2024р.

  10:00 (40 год.)

Методичні посібники для придбання

Матеріали надсилаються одразу після оплати

 • Методичний посібник з документування процедур прийняття та планування завдань з аудиту. Частина 1: Розгляд пропозиції та прийняття рішення про можливість виконання завдання

  + комплект макетів робочих документів

  Валентина РядськаОльга Озеред

  1

  укладання: червень 2022р.

  1210 грн.

 • Методичний посібник - Методика складання аудиторського звіту за результатами виконання завдань з аудиту фінансової звітності загального призначення

  електронний формат на USB-флешці

  Валентина Рядська

  2

  укладання: грудень 2023р.

  2100 грн.